List/Grid

Tag Archives: Dịch vụ xử lý

Dịch vụ xử lý – Diệt kiến

Dịch vụ xử lý – Diệt kiến

Mục đích: Kiến không chỉ gây phiền phức mà chúng còn mang theo các vi trùng, vi khuẩn từ những nơi kém vệ sinh nhất tới nguồn thức ăn của… Chi tiết »