List/Grid

Tag Archives: khử trùng chăn nuôi

Diệt côn trùng trong chăn nuôi

Diệt côn trùng trong chăn nuôi

Chống mọt chuồng trại: Dùng 100g lưu hoàng nấu sôi với 1 lít nước. Nước còn đang nóng, dùng chổi sơn quét đều lên mặt tre, gỗ trong chuồng. Phương… Chi tiết »